หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
 
การไฟฟ้า ในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉางและจะเกิด ปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝนตก จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าครอบคลุมทุกพื้นที่
 
 
การติดต่อสื่อสาร มีความสะดวกมีที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง ,ชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง, เสาส่งสัญญาณระบบ GSM, ระบบ DTAC และระบบ TRUE MOVE ในจำนวนระบบละ 1 แห่ง
 
 
การประปา ในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบ ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง และการประปาหมู่บ้าน ที่คณะกรรมการชุมชนดูแลรักษาอยู่ จำนวน 3 แห่ง (ขนาด 100 ครัวเรือน 1 แห่ง ขนาด 50 ครัวเรือน 2 แห่ง)