หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
 
การเดินทางมายังเทศบาลตำบลลานสัก สามารถเดินทางได้หลายทางทั้งจากตัวจังหวัดและผ่านอำเภอบ้านไร่ หากใช้เส้นทางที่ผ่านตัวจังหวัดจะมาได้ตามถนนสายเอเชีย ถ้าใช้เส้นทางที่ผ่านอำเภอบ้านไร่ แม้จะต้องแยกผ่านตามอำเภอต่างๆในหลายจังหวัด แต่รถจะวิ่งน้อยวิ่งได้สะดวกและมีทิวทัศน์ที่สวยงาม
เส้นทางที่ 1 ถนนสายเอเชีย–ตัวจังหวัดอุทัยธานี–อำเภอลานสัก จากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข 1 แล้ว แยกไปทางหมายเลข 32 แล้วแยกเข้าซ้ายเข้าจังหวัดอุทัยธานี ไปตามทางหลวงหมายเลข 333 จนถึง อ.หนองฉาง จากนั้นเลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 3438 ไปอีกประมาณ 29 กิโลเมตร จะถึงที่ว่าการอำเภอลานสัก
เส้นทางที่ 2 ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี–อำเภอดอนเจดีย์–อำเภอด่านช้าง– อำเภอบ้านไร่–อำเภอลานสัก จากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข 37 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 340 ผ่านอำเภอลาดบัวหลวง ไปตามทางหลวงเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี ถึงอำเภอศรีประจันต์ แยกเข้าไปตามทางหลวงหมายเลข 3038 ผ่านอำเภอดอนเจดีย์แล้วตรงเข้าไปตามทางหลวงหมายเลข 3264 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนน
 
 
เนื่องจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเทศบาล มีศูนย์กลางพาณิชยกรรมอยู่บนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1090 ชุมชน มีความหนาแน่นน้อย เพราะฉะนั้นความคับคั่งของกิจกรรรม และการจราจรจึงยังไม่มีปัญหา
 

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์
จำนวน 1 แห่ง

ธนาคารออมสิน จำนวน 1 แห่ง

ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 1 แห่ง

สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำนวน 1 แห่ง
 
 

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 6 แห่ง

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 แห่ง

ตลาดสด (เอกชน) จำนวน 1 แห่ง

ตลาดนัด (เอกชน) จำนวน 2 แห่ง
 
พื้นที่เขตเทศบาลตำบลลานสัก มีลำห้วยที่สำคัญต่อประชาชนในเขตเทศบาล คือ ลำห้วยทับเสลา