หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณ ชุมชน 5   4 มี.ค. 2562 28
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคากลาง โครงการขยายเขตประปาบริเวณโรงฆ่าสัตว์ถึงชุมชน 3   4 มี.ค. 2562 35
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคากลาง การประชาสัมพันธ์การดำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณชุมชน5ิโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ก.พ. 2562 34
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการขยายเขตประปาบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ถึง ชุมชน 3 บ้านเก่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ก.พ. 2562 40
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคากลาง จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 1 คัน   21 ม.ค. 2562 39
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการขุดลอกคลองบ้านเก่า   1 ต.ค. 2561 99
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวฯ   25 ก.ย. 2561 78
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางไปบ่อขยะเทศบาล   24 ส.ค. 2561 98
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารสำนักงานชั้นบน    19 ก.ค. 2561 66
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว    18 ก.ค. 2561 63
  (1)     2      3      4