หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  
 

นางขนิษฐา คงไทย รองนายกเทศมนตรี นายเหรียญ กลิ่นกลบ ประธานสภาเทศบาล นายธนกฤต ชัยภิวัฒน์กุล ปลัดเทศบาล นางแก้วใจ สารสุวรรณ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดกรวย ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีนายอาคม แย้มนวล นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในพิธี พร้อมกับถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวอำเภอลานสักทุกหมู่เหล่า ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานสัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 11.28 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลลานสัก

ผู้เข้าชม 15 ท่าน