หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ อาคาร อปพร.เทศบาลตำบลลานสัก
วันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2562 เวลา 14.07 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลลานสัก

ผู้เข้าชม 28 ท่าน