หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์ นายกเทศมนตรี นายเหรียญ กลิ่นกลบ ประธานสภาเทศบาล นายธนกฤต ชัยภิวัึฒน์กุล ปลัดเทศบาล นางแก้วใจ สารสุวรรณ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานร่วมศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ.กรุงเทพมหานคร

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ม.ค. 2562 เวลา 12.12 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลลานสัก

ผู้เข้าชม 120 ท่าน