หน้าแรก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 ท่านสามารถติดตามแผนป้องกันการทุจริตของ อปท.สำหรับประชาชนได้ทาง https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
   
   
 
 
 


นางเยาวพร รัตนมณีพันธ์
กำนันตำบลลานสัก
 
 


นางสุรินทร์ นาคมาตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นางวิเชียร กุสุโมทย์
ประธานชุมชน 1 ร่วมใจพัฒนา


นางพรรณี บุญนาดี
ประธานชุมชน 2 อยู่ดีมีสุข


นายสมพร เรืองกสิกรณ์
ประธานชุมชน 3 บ้านเก่าพัฒนา


นางอรุณ เคนจันทึก
ประธานชุมชน 4 ลานสักพัฒนา


นายสมนึก ปานพลอย
ประธานชุมชน 5 นาไร่เดียวพัฒนา


นางมณฑล ใบเนียม
ประธานชุมชน 6 คลองชัยพัฒนา